Nieuws
Ligging
Contact
Homepage
Virtueel bezoek
Westerpoort
De westerpoort, hoofdingang van het convent, en het portiersgebouw behoren tot de oudste delen der abdij. Opgericht in de 16de eeuw overleefde dit bouwwerk de verwoesting van 1572. Het werd hersteld in de tweede helft van de 17de eeuw en voorzien van een toren. Het gebouw is opgericht volgens een klassiek schema: een brede poort voor rijtuigen en een kleinere, voorbehouden aan voetgangers. Beide openingen gaven toegang tot één met kruisgewelven overdekte ruimte.
Langs de buitenzijde heeft dit poortgebouw een deel van de oorspronkelijke versiering bewaard. Door kordons en een druiplijst in witte steen is de gevel in horizontale zones ingedeeld. De meeste aandacht trekken twee nissen die de grote poort flankeren. De pilasters met groeven, de schelpvulling en het driehoekig fronton als bekroning zijn karakteristieke renaissance-elementen.
Dit poortgebouw was sterk aangevreten door de tand des tijds en onoordeelkundig hersteld. In 1984 werd de gevel gerestaureerd. Na beschadiging in 2002 werd de poort en het aanpalend gebouw grondiger gerestaureerd in 2009.
Het aanpalende gebouw aan de zuidkant van de doorgang uit de tweede helft van de 18de eeuw heeft nagenoeg niets van zijn oorspronkelijk uitzicht bewaard. Het is toegankelijk langs een mooi omlijste deur die afkomstig is van een van de oudere, thans verdwenen abdijgebouwen en is nu in gebruik als vergaderlokaal “De Westerpoort”,reserveren via de uitbater van de herberg; www.indenrozenkrans.be
.
Het lokaaltje ten noorden van de doorgang waar eertijds de portier van de abdij verbleef is nu informatiepunt “Broederportier” met informatie over de abdij en startplaats van geleide bezoeken.
© Heemkundige kring Vlierbeek
© foto's: Roger Stuyven
Toestand oostergevel van de poort na restauratie 2009 Vergaderlokaal Westerpoort Aanbouw uit de 18 de eeuw, nu vergaderlokaal Westerpoort. Toestand na restauratie van 2009 Voormalige portiersloge
Abdij van Vlierbeek
3010 Leuven
abdijvanvlierbeek@gmail.com
Vlierbeek nu
Geschiedenis
Virtueel bezoek
Archief
Agenda
Nieuws
Ligging
Contact
De doorgang voor voetgangers die bij vorige hertellingen dichtgemaakt was terug open is, de kruisgewelven hersteld zijn en een dichtgemetseld raam terug open is.
Detail van de westergevel Detail uit ets van Lucas Vorstermans in Sanderus 1659
Virtueel bezoek
Contact
Homepage
Virtueel bezoek
Westerpoort
De westerpoort, hoofdingang van het convent, en het portiersgebouw behoren tot de oudste delen der abdij. Opgericht in de 16de eeuw overleefde dit bouwwerk de verwoesting van 1572. Het werd hersteld in de tweede helft van de 17de eeuw en voorzien van een toren. Het gebouw is opgericht volgens een klassiek schema: een brede poort voor rijtuigen en een kleinere, voorbehouden aan voetgangers. Beide openingen gaven toegang tot één met kruisgewelven overdekte ruimte.
Langs de buitenzijde heeft dit poortgebouw een deel van de oorspronkelijke versiering bewaard. Door kordons en een druiplijst in witte steen is de gevel in horizontale zones ingedeeld. De meeste aandacht trekken twee nissen die de grote poort flankeren. De pilasters met groeven, de schelpvulling en het driehoekig fronton als bekroning zijn karakteristieke renaissance- elementen.
Dit poortgebouw was sterk aangevreten door de tand des tijds en onoordeelkundig hersteld. In 1984 werd de gevel gerestaureerd. Na beschadiging in 2002 werd de poort en het aanpalend gebouw grondiger gerestaureerd in 2009.
Het aanpalende gebouw aan de zuidkant van de doorgang uit de tweede helft van de 18de eeuw heeft nagenoeg niets van zijn oorspronkelijk uitzicht bewaard. Het is toegankelijk langs een mooi omlijste deur die afkomstig is van een van de oudere, thans verdwenen abdijgebouwen en is nu in gebruik als vergaderlokaal “De Westerpoort”,reserveren via de uitbater van de herberg; www.indenrozenkrans.be
Het lokaaltje ten noorden van de doorgang waar eertijds de portier van de abdij verbleef is nu informatiepunt “Broederportier” met informatie over de abdij en startplaats van geleide bezoeken.
Toestand oostergevel van de poort na restauratie 2009 Vergaderlokaal Westerpoort Aanbouw uit de 18 de eeuw, nu vergaderlokaal Westerpoort. Toestand na restauratie van 2009 Voormalige portiersloge
De doorgang voor voetgangers die bij vorige hertellingen dichtgemaakt was terug open is, de kruisgewelven hersteld zijn en een dichtgemetseld raam terug open is.
Detail van de westergevel Detail uit ets van Lucas Vorstermans in Sanderus 1659
Virtueel bezoek
Abdij van Vlierbeek
3010 Leuven
abdijvanvlierbeek@gmail.com
Virtueel bezoek
Homepage
© Heemkundige kring Vlierbeek
© foto's: Roger Stuyven